Kontakt

Slovenský Rozvojový Fond, a.s.

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

 

Tel.:       + 421 2 203 631 86

E-mail:   quadrica@quadrica.sk

 

INVESTČNÝ MANAŽÉR:

QUADRICA Private Equity, a.s.

Križkova 9

811 04 Bratislava

 

Tel.: 02/32 777 221

E-mail: quadrica@quadrica.sk

 

Kontaktný formulár