Mikropôžičky Podmienky poskytnutia úveru Postup poskytnutia úveru Dokumenty na stiahnutie FAQ Prípadová štúdia – mikropôžičky

Kalkulačka

*Kalkulačka má informatívny charakter a úroková miera závisi od rizikovosti projektu

Mikropôžičky

Slovak Business Agency, ktorá je materskou spoločnosťou spoločnosti Národný holdingový fond, s.r.o., spustila na jar 2013 nový mikropôžičkový program. Prostredníctvom neho môžu podnikatelia požiadať o tzv. mikropôžičku za najvýhodnejších podmienok na trhu.

 

 

 

 

Charakter a účel podpory

Mikropôžičkový program má revolvingový charakter. Splátky mikropôžičiek slúžia na poskytovanie ďalších mikropôžičiek.

Na poskytnutie mikropôžičky nie je právny nárok.

Účelom podpory poskytovanej prostredníctvom realizácie Mikropôžičkového programu je:

  • sprístupnenie finančných prostriedkov malým podnikateľom formou Úverov za zvýhodnených podmienok bez toho, aby dochádzalo k poskytovaniu štátnej pomoci v zmysle zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov;
  • umožnenie stabilizácie a rozvoja malých podnikov;
  • zvýšenie miery prežitia malých podnikov;
  • vytváranie podmienok k udržaniu zamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest v jednotlivých regiónoch Slovenska;
  • pomoc a podpora pri začatí a rozvíjaní podnikania;
  • prípadné zlepšenie prístupu k finančným prostriedkom pre konkrétne skupiny malých podnikateľov, ako napr. ženám – podnikateľkám, mladým ľuďom, podnikateľom s handicapom, migrantom a seniorom.