Podpora MSP na Slovensku Legislatíva Slovenskej republiky Čo je rizikový kapitál Slovník investora Novinky o financiách

Legislatíva Slovenskej republiky

Je dôležité, aby podnikatelia ale aj záujemcovia o podnikanie mali prehľad právnych predpisov v oblasti súvisiacej s vykonávaním ich podnikateľskej činnosti.

 

 

Nápomocné Vám môžu byť nasledujúce stránky:

Databáza komplexného informačného systému SLOV-LEX:

  • poskytuje rýchly a prehľadný prístup k právnym predpisom vydaným v Zbierke zákonov od roku 1945,
  • prístup k aktualizovaným zneniam zákonov, vyhláškam a nariadeniam,
  • prístup k ďalším dokumentom, ktoré jednotlivé podnikateľské subjekty potrebujú pre svoj výkon práv a povinností. 

Internetová stránka Slovak Business Agency

  • obsahuje poradňu a prehľad právnych predpisov viažucich sa na jednotlivé oblasti podnikania