História a poslanie spoločnosti SLOVCA Slovak Business Agency Verejné obstarávania Náš tím Kontakt

SLOVCA

Spoločnosť Národný holdingový fond, s.r.o. a tiež jej dcérska spoločnosť, spoločnosť Slovenský rastový kapitálový fond, a.s. sú riadnymi členmi asociácie SLOVCA.

SLOVCA, celým názvom Slovak Venture Capital and Private Equity Association alebo aj Slovenská asociácia private equity a rozvojového kapitálu sa sformovala z  iniciatívy niekoľkých venture kapitálových fondov na Slovensku koncom roku 1995.  

Hlavným zámerom zakladajúcich členov SLOVCA na Slovensku bolo zvýšenie povedomia o prístupnosti private equity a rozvojového (venture) kapitálu u podnikateľov, investičných a bankových inštitúcií, hospodárskych, politických a správnych orgánov a ostatnej verejnosti na Slovensku.

Poslanie SLOVCA zahŕňa 4 základné ciele:

  • zvyšovanie povedomia o možnostiach alternatívneho financovania pomocou poskytovania rozvojového kapitálu na Slovensku,
  • presadzovanie záujmov členov asociácie SLOVCA,
  • networking - výmena podnikových plánov a investičných príležitostí medzi členmi asociácie, sprostredkovanie kontaktov a prístup ku členom združenia pre tretie strany,
  • pomoc malým podnikateľom získať financovanie pre rozvoj svojho podnikateľského plánu.

Právna forma

SLOVCA je právnická osoba - záujmové združenie právnických osôb podľa § 20 f Občianskeho zákonníka.

Aktivity SLOVCA

SLOVCA, v spolupráci s biznis magazínom Profit, organizuje každoročne na jeseň odbornú konferenciu, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Jej cieľom je predstaviť možnosti private equity/venture capital financovania nielen v teoretickej rovine, ale taktiež predstaviť spoločnosti, v ktorých investor už figuruje. Konferencia je od roku 2010 obohatená o vyhlasovanie výsledkov súťaže „Vyhrajte investora“, v ktorej podnikatelia môžu získať rozvojový kapitál pre svoj biznis. Od roku 2011 je partnerom súťaže Združenie mladých podnikateľov Slovenska a záber súťaže sa rozšíril aj o business angel investície.

SLOVCA dnes

SLOVCA zastupuje spoločné záujmy investorov private equity a rozvojového kapitálu na Slovensku. Členovia aj asociovaní členovia prispievajú k vytvoreniu prostredia pre rozvoj investícií na Slovensku a taktiež majú záujem o uľahčovanie financovania pre malé a stredné podniky.

SLOVCA je členom Európskej asociácie private equity a rozvojového kapitálu (EVCA) a je v aktívnom kontakte s ďalšími asociáciami pôsobiacimi v Európe prostredníctvom neformálnej siete národných asociácií združených v EVCA. Pre EVCA každoročne zhromažďuje údaje o fondoch venture kapitálu a private equity z prostredia SR. Tieto údaje sú publikované vo výročnej správe EVCA.

V súčasnosti SLOVCA:

  • zastupuje profesionálne záujmy svojich členov
  • podporuje a podnecuje vytváranie a rozvoj spoločností, ktorých cieľom sú priame investície do inovátorských a technologických projektov malých a stredných podnikov, prostredníctvom majetkových účastí svojich členov na základnom imaní spoločností
  • uľahčuje možnosti syndikovaných investícií pre členov SLOVCA
  • rozvíja a udržiava vysokú profesionalitu a etiku svojich členov, v súlade s Etickým kódexom SLOVCA
  • informuje o možnostiach financovania rozvojovým kapitálom medzi podnikateľmi, s cieľom zvýšiť množstvo projektov financovaných rozvojovým kapitálom na Slovensku

KONTAKT

SLOVCA - Slovak Venture Capital and Private Equity Association

Rajská 15/A
811 08 Bratislava
SLOVAKIA

slovca@slovca.sk

www.slovca.sk