Informácie o zákazkách zadávaných podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní Podlimitné zákazky

Verejné obstarávania

Národný holdingový fond, s.r.o. je verejným obstarávateľom v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

V tejto sekcii bude Národný holdingový fond, s.r.o. zverejňovať aktuálne ponuky verejného obstarávania.