Verejné obstarávania

FF-01/2013/§9ods9/pS/MM - Integrované služby projektového manažmentu a právneho poradenstva pre nakladanie s rizikovým kapitálom pri podpore MSP « Späť na Verejné obstarávania