História a poslanie spoločnosti SLOVCA Slovak Business Agency Verejné obstarávania Náš tím Kontakt

História a poslanie spoločnosti

Zakladateľom Národného holdingového fondu, s.r.o. (NHF, s.r.o.) je Slovak Business Agency. Spoločnosť NHF, s.r.o. (12/1994 – 04/2006 Seed Capital Company, s.r.o., 04/2006 - 03/2014 Fond fondov, s.r.o.) bola založená v roku 1994 za účelom spravovania Fondu štartovacieho kapitálu (FŠK). 

Za obdobie svojej existencie spoločnosť poskytla finančné prostriedky viac než 140 firmám v celkovej hodnote 10 mil. EUR a investíciami pomohla vytvoriť viac než 1 000 pracovných miest. 

V súčasnosti spoločnosť Národný holdingový fond s.r.o. spravuje dva fondy rizikového kapitálu so samostatnou právnou subjektivitou (Eterus Capital a.s. a Fond inovácií a technológií, a.s.).

Portfólio spravovaných fondov dotvára Mikropôžičkový fond, ktorého prostriedky sa poskytujú formou úverov malým a stredným podnikateľom. Viac informácií TU.

Spoločnosť je jedným zo zakladajúcich členov SLOVCA (Slovak Venture Capital & Private Equity Association).

 

Poslanie: 

  • rozumným usmerňovaním činnosti jednotlivých fondov stimulovať rozvoj sektora malých a stredných podnikov,
  • zhodnocovať objem finančných prostriedkov jednotlivých fondov,
  • dosiahnuté zisky používať na ďalšiu podporu malých a stredných podnikov. 

 

Služby: 

  • poskytovanie odborných konzultácií žiadateľom o financovanie týkajúce sa predkladaných projektov,
  • poradenstvo firmám nachádzajúcim sa v portfóliu spoločnosti,
  • zabezpečenie spolufinancovania pre žiadateľov požadujúcich vyššiu finančnú čiastku ako je maximálna povolená hranica jednotlivých fondov.