Eterus Capital

Podmienky poskytnutia Portfólio Náš tím Kontakt « Späť na Fondy rizikového kapitálu

Podmienky poskytnutia

shutterstock134150393

Eterus Capital je partnerom pre financovanie podnikateľa vo fáze rastu.

Cieľom Eterus Capital je nadobúdanie majoritných a minoritných obchodných podielov a poskytovanie príspevku do vlastného imania úspešných slovenských spoločností a projektov, ktoré poskytujú primeraný profil výnosnosti a rizika.

Viac informácií: www.eterus.sk

Investičné zameranie:

Malé a stredné podniky. 

Veľkosť investície:

Fond preferuje investície v intervale  od 0,5 – 5 milióna EUR. 

Investičný horizont:

Preferovaná dĺžka investície je 5 rokov.

Rozsah financovania:

Minoritné bez manažérskej kontroly.